Vinski Vrh 6
2275 Miklavž pri Ormožu

tel. 041 322 184

email:  mgm.glavinic@gmail.com

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Podukrep MO6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.