HIŠNI RED RESORT VINSKI RAJ GLAVINIČ

Spoštovani gostje!

Dobrodošli v resortu VINSKI RAJ GLAVINIČ. Želimo si, da se vsak gost, ki biva pri nas, počuti lepo in brezskrbno. Da bi vam v celoti zagotovili prijetno in udobno bivanje v našem resortu, vas prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in se seznanite s hišnim redom. S potrditvijo rezervacije se razume, da ste s hišnim redom seznanjeni in da ga boste v celoti upoštevali.

SPLOŠNE INFORMACIJE

 1. Upravljalec resorta VINSKI RAJ GLAVINIČ vam je na razpolago med vašim bivanjem za vse informacije in pomoč na telefonski številki + 386 41 322 184 in na e-pošti mgm.glavinic@gmail.com.
 2. Ob prihodu in odhodu se gostje javijo na recepciji v času med 8:00 in 16:00 uro kjer uredijo prijavo/odjavo in prevzamejo/izročijo ključe namestitvene enote. Rezervacija je možna le s predložitvijo osebnega dokumenta oseb, ki bodo bivale v resortu, iz katerega mora biti razvidno: ime in priimek, naslov prebivališča, datum in kraj rojstva, številka dokumenta ter fotografija osebe na dokumentu.
 3. Turistična taksa in strošek prijave/odjave iz resorta ter strošek končnega čiščenja se plača ob prijavi oz. odjavi na recepciji.
 4. Ob odhodu iz resorta je potrebno morebitne odprte zadeve in neporavnane račune urediti na recepciji.

BIVANJE

 1. Gostje ob prijavi na recepciji prejmejo ključ namestitvene enote, kamor ga ob odhodu tudi vrnejo.
 2. Gostje so odgovorni za red in čistočo v namestitveni enoti in so jo dolžni vzdrževati. Upravljalec resorta ni dolžan čistiti in pospravljati namestitvene enote v času bivanja gosta, kakor tudi ne odnašati smeti iz namestitvene enote.
 3. Čas nočnega miru v resortu je od 22:00 do 07:00 ure. V času nočnega miru ne motite drugih gostov resorta.
 4. Gosti so dolžni skrbeti za svoje stvari in dragocenosti celoten čas bivanja v resortu. Upravljalec resorta ne odgovarja za izgubljene ali pogrešane stvari. Kadar zapuščate namestitveno enoto, je potrebno zapreti okna in zakleniti vrata.
 5. V namestitveni enoti in ostalih notranjih prostorih resorta je kajenje strogo prepovedano.
 6. Obiski gostov resorta so dovoljeni, vendar se morajo obiskovalci ob prihodu prijaviti na recepciji resorta in resort zapustiti najkasneje do 22.00 ure. Upravljalec resorta si pridržuje pravico, da odpove namestitev vsem gostom namestitvene enote, v kolikor bodo v namestitveni enoti osebe, ki ne bodo spoštovale teh določil.
 7. Upravljalec resorta nima pravice v odsotnosti gosta vstopiti v namestitveno enoto. Izjemo predstavljajo posebne okoliščine, zaradi katerih je potrebno v namestitveno enoto nujno vstopiti, da bi se preprečila škoda ali nevarnost. O tem primeru je upravljalec resorta dolžan obvestiti goste namestitvene enote ob prvem naslednjem kontaktu.
 8. Prosimo vas, da skrbite za najeto namestitveno enoto in skrbno ravnate s pohištvom in opremo v notranjosti in zunanjosti enote ter na celotnem območju resorta. Ni dovoljeno premeščati pohištva med prostori ter odnašati opremo namestitvene enote v druge enote, izven objekta ali izven resorta.
 9. V času vaše odstotnosti iz nastanitvene enote, prosimo, izključite svetilke, štedilnik in klimatsko napravo ter temperaturo grelnih naprav zmanjšajte na minimum.
 10. Ločujte odpadke.
 11. Gost odgovarja za škodo na premoženju resorta, ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih, za katere odgovarja in tistih, ki ga v času bivanja v resortu obiščejo. Gost bo moral v celoti poravnati znesek nastale škode upravljalcu resorta.
 12. V primeru, da v vaši namestitveni enoti in izven nje nastane kakršnakoli škoda, vas prosimo, da to nemudoma sporočite na telefonsko številko +386 41 322 184 ali e-pošto mgm.glavinic@gmail.com.
 13. Namestitveno enoto morate zapustiti v takšnem stanju, kot je bila ob prihodu – urejena, čista in nepoškodavana.
 14. Iz nastanitvene enote ne odnašajte inventarja ali drobne opreme.
 15. Ob koncu bivanja v nastanitveni enoti vam bomo zaračunali končno čiščenje po veljavnem ceniku, ki ga poravnate ob odjavi.
 16. Ob odhodu iz namestitvene enote obvezno zaprite okna, izključite razsvetljavo, električne aparate in zaklenite vrata.

POŽARNA VARNOST

 1. Ob prihodu v namestitveno enoto se seznanite z razporeditvijo gasilnih aparatov v objektu in s požarnim redom.
 2. V kolikor opazite požar, nemudoma pokličite gasilce na telefonsko številko 112. V primeru požara v namestitveni enoti, čim prej varno zapustite namestitveno enoto.
 3. Gasilne aparate uporabljajte skladno z navodili. Zloraba gasilnega aparata se zaračuna.
 4. Vnos vnetljivih in eksplozivnih snovi ali snovi z neprijetnim vonjem je v namestitvene enote strogo prepovedano.
 5. Na prostem je strogo prepovedano kurjenje ognja razen na območju kurišča, vednar le, če to ni posebej prepovedano na nivoju občine ali države. V skupnem družabnem prostoru je omogočena uporaba žara na prostem, pri čemer je zaradi odprtega ognja potrebna ustrezna in pozorna uporaba žara.

HIŠNI LJUBLJENČKI

 1. Hišni ljubljenčki na območju resorta so dovoljeni – omejitev znaša na 1 hišnega ljubljenčka na bivalno enoto in težo hišnega ljubljenčka na 7 kg.
 2. Lastniki hišnih ljubljenčkov morajo svoje hišne ljubljenčke prijaviti na recepciji. Lastniki hišnih ljubljenčkov so dolžni skrbeti za red in čistočo svojih hišnih ljubljenčkov.
 3. Pse je potrebno voditi na povodcu, na zunanjem prostoru namestitve enote pa morajo biti privezani.
 4. Kopanje hišnih ljubljenčkov v bazenu resorta je strogo prepovedano.
 5. Za kakršnokoli škodo, ki jo povzroči hišni ljubljenček, je odgovoren njegov lastnik.

UPORABA NARAVNEGA BAZENA

 1. Uporaba bazena v resortu je na lastno odgovornost ob upoštevanju kopališkega reda. Otroci smejo bazen uporabljati le ob nadzoru staršev ali skrbnikov – polnoletne osebe.
 2. Bazen je površine < 200m² in globine ≤ 1,35m – ZA VARNOST NE SKRBI REŠEVALEC IZ VODE.
 3. Za uporabo bazena se uporabljajo določila veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.
 4. Pazite, da ne pride do poškodb ali utopitve – prva pomoč se nahaja v skupnem družabnem prostoru.
 5. Največje dovoljeno število kopalcev v bazenu je 5.
 6. Uporaba bazena ni dovoljena osebam s kožnimi obolenji, glivičnimi okužbami in odprtimi ranami.
 7. Za hišne ljubljenčke je uporaba bazena prepovedana.
 8. Pred vstopom v bazen je obvezno tuširanje.
 9. Obvezna uporaba kopalk za vse uporabnike bazena.
 10. Za otroke do 3. leta starosti obvezna uporaba kopalne plenice.
 11. Strogo prepovedano je metanje predmetov ali zlivanje kakršnekoli snovi in tekočine v bazen.
 12. Skakanje v bazen in podvodno plavanje ni dovoljeno.
 13. V primeru slabega vremena (dež, nevihta, veter, mraz) uporaba bazena ni dovoljena.
 14. V kolikor se v bazenu uporabljajo napihljive blazine in drugi podobni predmeti, jih je potrebno ob zapustitvi bazena nujno odstraniti iz bazena.
 15. Ob vročih dneh poskrbite za zaščito pred soncem.
 16. Po uporabi ležalnikov, senčnikov in druge opreme ob bazenu, je potrebno to opremo vrniti nazaj na svoje mesto.

UPORABA SKUPNEGA DRUŽABNEGA PROSTORA

 1. Uporaba skupnega družabnega prostora v resortu je na lastno odgovornost. Otroci smejo skupni družabni prostor uporabljati le ob nadzoru staršev ali skrbnikov – polnoletne osebe.
 2. V skupnem družabnem prostoru je pri uporabi žara potrebno poskrbeti za varnost pred požarom. Po uporabi žara je ogenj potrebno ugasniti.
 3. Kajenje v skupnem družabnem prostoru je prepovedano.
 4. V primeru slabega vremena (nevihta, orkanski veter…) uporaba skupnega družabnega prostora ni dovoljena.
 5. Med in po uporabi skupnega družabnega prostora je potrebno poskrbeti za red in čistočo.
 6. V skupnem družabnem prostoru se nahaja prva pomoč – nepotrebno ne odnašajte vsebine prve pomoči.
 7. Po uporabi opreme skupnega družabnega prostora je potrebno to opremo vrniti nazaj na svoje mesto.

UPORABA OTROŠKEGA IGRIŠČA

 1. Uporaba igral je dovoljena otrokom od 3. do 13. leta starosti.
 2. Uporaba otroških igral je na lastno odgovornost v spremstvu staršev ali skrbnikov – polnoletne osebe.
 3. Pazite, da ne pride do poškodb na otroškem igrišču – prva pomoč se nahaja v skupnem družabnem prostoru.
 4. Vsi uporabniki so dolžni skrbeti za red in čistočo.
 5. Kajenje v območju otroškega igrišča je prepovedano.
 6. Vodenje hišnih ljubljenčkov v območje otroškega igrišča ni dovoljeno.
 7. V primeru slabega vremena (nevihta, veter, mraz…) uporaba otroškega igrišča ni dovoljena.
 8. V primeru poškodbe igral o tem obvestite upravljalca.
 9. Med in po uporabi otroškega igrišča je potrebno poskrbeti za red in čistočo.

UPORABA ODRTEGA KURIŠČA

 1. Uporaba odprtega kurišča je na lastno odgovornost. Otroci se smejo v območju odprtega kurišča zadrževati le ob spremstvu in prisotnosti staršev ali skrbnikov – polnoletne osebe.
 2. Pazite, da ne pride do opeklin – prva pomoč se najaha v skupnem družabnem prostoru.
 3. Pri uporabi odprtega ognja je potrebno poskrbeti za varnost pred požarom. Po uporabi obvezno pogasiti ogenj.
 4. V primeru slabega vremena (nevihta, veter…) uporaba odprtega kurišča ni dovoljena.
 5. Vodenje hišnih ljubljenčkov v območje kurišča ni dovoljeno.
 6. Med in po uporavi odrtega kurišča je potrebno poskbeti za red in čistočo.
 7. Kurjenje ognja je strogo prepovedano, v kolikor je s strani države ali občine izdano obvestilo o prepovedi kurjenja na prostem.

   Gostom, ki ne spoštujejo določil tega hišnega reda in motijo nočni mir, se bivanje v namestitveni enoti lahko odpove. V primeru odpovedi bivanja s strani upravljalca resorta zaradi kršenja hišnega reda in motenja nočnega miru, se gostu plačani znesek bivanja ne povrne ne glede na skrajšano bivanje.

   Gosti so v času bivanja v resortu dolžni spoštovati tudi druga tekoča obvestila upravljalca resorta.  

   Pomembne telefonske številke:

 • Gasilci in rešelci: 112
 • Policija: 113
 • Informacije: +386 41 322 184
 • ZD Ormož: +386 2 741 09 00

 

                 Želimo vam prijetno bivanje!

Upravljalec resorta:

Družina Glavinič

+386 41 322 184

V Vinskem Vrhu, 1.7.2022